Trend Energy Solutions
Trend Energy Solutions
Trend Energy Solutions
Slide Background

TREND

Energy Solutions

Trend Energy Solutions S.A. jest wyspecjalizowanym podmiotem działającym na polskim oraz europejskim rynku gazu ziemnego oraz energii elektrycznej

Slide Background

TREND

Energy Solutions

Trend Energy Solutions S.A. jest wyspecjalizowanym podmiotem działającym na polskim oraz europejskim rynku gazu ziemnego oraz energii elektrycznej

Slide Background

TREND

Energy Solutions

Trend Energy Solutions S.A. jest wyspecjalizowanym podmiotem działającym na polskim oraz europejskim rynku gazu ziemnego oraz energii elektrycznej

O NAS

Cel powołania TES

Liberalizacja polskiego rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego umożliwiła rozwój płynnego rynku hurtowego dającego możliwości zarówno optymalizacji kosztów pozyskania surowców energetycznych przez przedsiębiorstwa działające w branżach energochłonnych jak również rozwoju w zakresie handlu i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do odbiorców końcowych zlokalizowanych w Polsce.

Czytaj więcej

 

25 lat Grupy kapitałowej Trend Glass

Zakres i obszary działalności

TES wspiera swoich klientów oraz partnerów biznesowych w zakresie zarządzania fizycznymi dostawami gazu ziemnego oraz energii elektrycznej, planowania i zarządzania portfelem zakupów gazu ziemnego oraz energii elektrycznej, zabezpieczania ryzyk rynkowych związanych z funkcjonowaniem rynku energetycznego.

Czytaj więcej

Gaz ziemny i energia elektryczna

Jesteśmy wyspecjalizowanym podmiotem działającym na polskim oraz europejskim rynku gazu ziemnego oraz energii elektrycznej

Usługi
one stop shop

Pomagamy optymalizować koszty pozyskania nośników energetycznych jak również minimalizować ryzyka rynkowe związane z zarządzaniem dostawami nośników energetycznych

Zarządzanie dostawami
energii

Zarządzanie fizycznymi dostawami gazu ziemnego oraz energii elektrycznej jak również optymalizacja profili dostaw i kosztów bilansowania

Certyfikaty
i uprawnienia

Prowadzimy działalność w zakresie doradztwa oraz handlu produktami okołoenergetycznymi tj. certyfikatami pochodzenia energii, uprawnieniami do emisji CO2

Optymalizacja
kosztów

Pomagamy optymalizować koszty pozyskania nośników energetycznych jak również minimalizować ryzyka rynkowe związane z zarządzaniem dostawami nośników energetycznych

Kogeneracja

W dobie transformacji energetycznej inwestujemy oraz wspieramy inwestycje w jednostki kogeneracyjne, czyli wysokosprawną produkcję energii elektrycznej oraz ciepła zapewniającą znaczące oszczędności ekonomiczne oraz stabilizację cen nośników energetycznych na lata

NASZA

misja

Misją TES jest transformacja energetyczna Grupy Trend dająca długoterminową niezależność energetyczną jak również budująca podstawy dalszego rozwoju Grupy w obszarze energetyki niskoemisyjnej.

NASZA

wizja

Wizją TES jest zeroemisyjna produkcja szkła w Grupie Trend jak również realny wpływ na transformacje polskiej energetyki poprzez generację prądu i innych produktów okołoenergetycznych z niskoemisyjnych źródeł wytwarzania.

Skontaktuj się

Napisz lub zadzwoń

+48 667 922 511
Verified by MonsterInsights