O nas

Cel powołania TES

Energia elektrycznaLiberalizacja polskiego rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego umożliwiła rozwój płynnego rynku hurtowego dającego możliwości zarówno optymalizacji kosztów pozyskania surowców energetycznych przez przedsiębiorstwa działające w branżach energochłonnych jak również rozwoju w zakresie handlu i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do odbiorców końcowych zlokalizowanych w Polsce.

 

Biorąc pod uwagę zakres i skalę działalności Grupy Trend – strategia Grupy zakłada długoterminową optymalizację kosztów pozyskania gazu ziemnego i energii elektrycznej, a tym samym minimalizację wpływu ryzyka niekorzystnej zmiany cen surowców energetycznych w podstawowej działalności Grupy.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę systemową transformację energetyki w Polsce oraz Europie Grupa zakłada obniżanie emisyjności poprzez minimalizację zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z węgla kamiennego. W tym celu realizowane są inwestycje w fotowoltaikę jak również generację energii elektrycznej z niskoemisyjnych źródeł wytwarzania. Ponadto, innowacyjne rozwiązania w zakresie wytwarzania wodoru oraz tlenu realizowane w ramach inwestycji związanych z generacją energii elektrycznej posłużą zmianie lokalnego otoczenia ekonomiczno-środowiskowego, w którym funkcjonuje Grupa Trend.

Doświadczenia wypracowane przez lata działalności w branży energetycznej dają możliwość transformacji Grupy Trend jak również budowania pozycji w zakresie sprzedaży surowców energetycznych do odbiorców przemysłowych jak również małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce.

25
Lat na rynku
55 %
Mniejsze zużycie energii
Verified by MonsterInsights