Kontakt

contact_drop
TREND ENERGY SOLUTIONS S.A.

+48 667 922 511
biuro@trendenergysolutions.pl

Biuro:
Zaułek Piękna, ul. Piękna 18 piętro V,
00-549 Warszawa

Dane spółki: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, PL
NIP 796 295 86 78 | REGON 145934960 | KRS 0000406916
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN opłacony w całości Koncesja na obrót energią elektryczną nr OEE/11340/68609/W/DRE/2022/AB