Oferta

Dla Odbiorców

TES oferuje usługi w zakresie sprzedaży oraz dostaw energii elektrycznej jak i gazu ziemnego do klientów końcowych zlokalizowanych w Polsce. Posiadamy kilka wariantów oferty w zależności od apetytu na ryzyko danego klienta.

Cena stała – klient podpisuje umowę i nie martwi się o wahania cen surowca na rynkach, a w przypadku wzrostu cen danego surowca nie ponosi dodatkowego ryzyka w całym okresie trwania umowy (umowy zawierane na okres od 12 do 48 miesięcy).

Cena indeksowa – klient podpisuję umowę z ceną rozliczeniową opartą o dowolnie wybrany indeks giełdowy (publikowany przez Towarową Giełdę Energii w Polsce), w przypadku wzrostu cen na rynku, jego cena również rośnie, natomiast w przypadku spadków cen surowca klient zaopatrywany jest w tańszą energię elektryczną lub gaz ziemny.

Cena mix – klient podpisuję umowę z ceną hybrydową, w dowolnym momencie zarówno przed jak i w trakcie okresu dostaw surowca może zabezpieczyć odpowiednia część swojego wolumenu (zarówno procentowego poziomu prognozowanego zużycia jak i wyrażonego w MW) po preferowanej cenie rynkowej.

Dla Producentów

TES prowadzi również usługi odkupu energii elektrycznej od producentów energii elektrycznej. Jeśli posiadasz własne źródła wytwórcze i nie chcesz samemu zajmować się obsługą swoich elektrowni lub farm fotowoltaicznych ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy:

Cena stała – możliwość zabezpieczenia przychodów na okres do 5 lat po stałej cenie energii elektrycznej. Oferujemy również systemy przedpłatowe za energię, która dopiero zostanie wyprodukowana.

Cena indeksowana – możliwość sprzedaży w oparciu o dowolny indeks giełdowy notowany na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce.

Cena mix – możliwość zabezpieczenia części przychodu na okres do 5 lat wraz z możliwością zwiększenia poziomu zabezpieczenia w dowolnym momencie trwania umowy jak również „odkupienia” zabezpieczonej dotychczas pozycji.

Zabezpieczenie CSS – dla wysokosprawnych kogeneracji, mamy możliwość zabezpieczenia zarówno dostaw gazu ziemnego, uprawnień do emisji jak i ceny sprzedaży energii elektrycznej z źródła wytwórczego.

Dla Spółek Obrotu

TES poszukuje partnerów handlowych aktywnych na polskim oraz europejskim rynku gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w celu promowania aktywności na rynku i zwiększania płynności i skali obrotu obszaru giełdowego jak również pozagiełdowego. Rozliczenia oparte o standardy EFET.

Dla Inwestorów

TES poszukuje inwestorów kapitałowych zainteresowanych rynkiem energetycznym w Polsce zarówno pod kątem partycypacji w planowanych i realizowanych inwestycjach Grupy Trend jak również mających pomysły inwestycyjne z obszaru generacji energii elektrycznej i poszukujących finansowania oraz ekspertyzy w tym zakresie.

Doradztwo energetyczne

TES świadczy również szereg dodatkowych usług z obszarów okołoenergetycznych takich jak:

Usługa POB –  w ramach usługi POB oferujemy państwu dwie możliwości współpracy, możemy udostępnić naszą jednostkę grafikową lub zająć się obsługą Państwa jednostki grafikowej.

Obrót Prawami Majątkowymi – w przypadku producentów zielonej energii, możemy pomóc w zabezpieczeniu ekspozycji sprzedażowej na rynku zielonych certyfikatów, jak również dla wspieramy małych dostawców w zabezpieczeniu ceny w  dłuższym okresie czasu.

Obrót Uprawnieniami do Emisji Co2 – wsparcie w zakresie obrotu i uplasowaniu na rynku nadwyżek przyznanych certyfikatów, zakup wymaganych do umorzenia certyfikatów, możliwość zabezpieczenia ekspozycji lub sprzedaży/zakupu fizycznie na rynku hurtowym w Polsce.

Bilansowanie instalacji OZE – wspieramy producentów energii elektrycznej w zakresie bilansowania ich pozycji fizycznej wynikającej z produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Długoterminowa umowa cPPA – umowa długoterminowa na odkup energii elektrycznej w ramach umowy typu PPA, pomagamy pozyskać partnera zainteresowanego długoterminową współpracą, w przypadku takiej umowy TES zajmuje się fizycznym bilansowaniem oraz przesyłem energii pomiędzy fizycznymi punktami odbioru.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Verified by MonsterInsights