Kogeneracja

Kogeneracja

Znaczący wzrost cen energii elektrycznej zmusza przedsiębiorstwa do szukania oszczędności.  Rozważając znaczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2, bardzo wysokie ceny energii elektrycznej na rynkach hurtowych, a także rosnące opłaty dystrybucyjne energii elektrycznej jak również transformację energetyczną w Polsce i Europie, inwestycja w układy wysokosprawnej kogeneracji gazowej jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw w zakresie redukcji oraz długoterminowej stabilizacji kosztów.

Dla Grupy Trend

Optymalizacja Grupy Trend już od 2022 roku.
Budowa kompetencji w Grupie Trend związanych z kogeneracją energii elektrycznej oraz ciepła z niskoemisyjnych źródeł wytwarzania.
Już od drugiej połowy 2022 roku zakłady produkcyjne Grupy Trend zużywać będą energię elektryczną wyprodukowaną we własnych instalacjach gas-to-power.
Strategia Grupy Trend zakłada budowę wartości poprzez inwestycję w kogenerację energii elektrycznej i ciepła w oparciu o niskoemisyjne źródła wytwarzania jak również utworzenie pozycji producenta netto energii elektrycznej na terenie całej Polski w kolejnych 5 latach.

Dla zakładów produkcyjnych:

  Ze znaczącym zużyciem energii cieplnej
  Ze znaczącym zużyciem energii elektrycznej
•  Z dostępnością gazu sieciowego lub LNG
  Z bliską odległością od sieci energetycznej i/lub GPZ

Oferujemy:

Mobilne/kontenerowe instalacje kogeneracyjne realizujące dostawy ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu
Stałą cenę dostaw ciepła w okresie do 10 lat (indeksowaną tylko o wskaźnik inflacji GUS)
Stałą cenę dostaw energii elektrycznej w okresie od 5-7 lat (indeksowaną tylko o wskaźnik inflacji GUS)
Znaczące oszczędności z tytułu optymalizacji opłat dystrybucyjnych oraz opłat mocowych dla energii elektrycznej
Brak jakichkolwiek kosztów inwestycji – jednostka kogeneracyjna zlokalizowana jest na dzierżawionym gruncie na terenie inwestora, a koszt inwestycji ponosi TES
Uniezależnienie się od wahań cen rynkowych oraz cen energii pierwotnej – zabezpieczenie cen gazu ziemnego w okresie do 5 lat do przodu
15 miesięcy od momentu podpisania umowy do rozpoczęcia dostaw energii

Strony zainteresowane

Wszystkim zainteresowanym oferujemy kompleksową obsługę w zakresie inwestycji kogeneracyjnych.

Proponujemy najlepsze rozwiązania technologiczne, finansowanie inwestycji, dostawę i montaż urządzeń, rozruch oraz serwis i wszystkie przeglądy.

Zmiana modelu generacji ciepła i energii elektrycznej umożliwia transformację zakładu oraz przynosi znaczne oszczędności w kosztach nośników energii.